prof. Ing. Božena Plchová, CSc.

Projekty řešitele:

3.Strukturální slabiny ekonomiky ČSFR při adaptačních procesech vůči oblasti ES
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)