prof. Ing. Božena Plchová, CSc.

Projekty řešitele:

3.Strukturální slabiny ekonomiky ČSFR při adaptačních procesech vůči oblasti ES
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)