prof. Dr. Václav Bernášek, CSc.

Projekty řešitele:

Adaptace ČSFR na podmínky Evropských společenství
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Podmínky a předpoklady přidružení ČR k ES
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)