doc. Ing. Jiří Beck, CSc.

Projekty řešitele:

Databáze ekonomických ukazatelů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Rektorát
Centrum informatiky (9400)