Ing. Jan Přikryl, CSc.

Projekty řešitele:

Příprava zřízení fakulty veřejné správy a územního rozvoje
FRVŠ

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)