Ing. Jan Přikryl, CSc.

Projekty řešitele:

Příprava zřízení fakulty veřejné správy a územního rozvoje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)