Ing. Pavlína Pecherová

Projekty řešitele:

Analýza negativního dopadu "západoevropského" nacionalismu na proces rozšiřování EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)