Ing. Pavlína Pecherová

Projekty řešitele:

Analýza negativního dopadu "západoevropského" nacionalismu na proces rozšiřování EU
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)