PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc.

Projekty řešitele:

Zpracování studijních textů pro novou vedlejší specializaci
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Informovanost obyvatelstva České republiky v oblasti civilní obrany (sociolog. výzkum)
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)