PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc.

Projekty řešitele:

Zpracování studijních textů pro novou vedlejší specializaci
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Informovanost obyvatelstva České republiky v oblasti civilní obrany (sociolog. výzkum)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)