doc. Ing. Jitka Peková, CSc.

Projekty řešitele:

Euroregiony a jejich vztah k územní správě a samosprávě v ČR
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)
2003 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)