JUDr. Karel Svoboda, CSc.

Projekty řešitele:

Reforma a modernizace místní veřejné správy v Evropě a ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Srovnávací výzkum systémů veřejné správy ve vybraných evropských státech a problémů demokratické transformace a modernizace veřejné správy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)