JUDr. Karel Svoboda, CSc.

Projekty řešitele:

Reforma a modernizace místní veřejné správy v Evropě a ČR
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Srovnávací výzkum systémů veřejné správy ve vybraných evropských státech a problémů demokratické transformace a modernizace veřejné správy
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)