prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

Projekty řešitele:

Prostor korupčních možností v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2016 - 2017

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Anti-corruption database, monitoring and control of transparency of spedning of public funds
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Study on area G of the Beijing Platform for Action-Women in Power and Decision making
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Typologie levicových režimů a vlád v Latinské Americe
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu
Min. Vnitra (MVČR)
2006 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)

CINEFOGO - Civil Society and New Forms of Governance in Europe - The Making of European Citizenship
6.RP
2005 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)