prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

Projekty řešitele:

Prostor korupčních možností v České republice
2016 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Anti-corruption database, monitoring and control of transparency of spedning of public funds
2015
ostatní (Ostatní)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Study on area G of the Beijing Platform for Action-Women in Power and Decision making
2014
ostatní (Ostatní)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Metody výzkumu v politologii
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Typologie levicových režimů a vlád v Latinské Americe
2008 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu
2006 - 2008
Min. Vnitra (MV ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

CINEFOGO - Civil Society and New Forms of Governance in Europe - The Making of European Citizenship
2005 - 2009
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)