doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc.

Projekty řešitele:

Joint Degree CEMS Master in International Management
MŠMT
2003

Rektorát: Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Mezinárodní studijní program International Business in a Global Context with an Emphasis on Central Europe
MŠMT
2003

Rektorát: Útvary rektora (9010)

Podpora mezinárodní mobility studentů vyplývající z mezinárodních smluv v podobě úhrady cestovních nákladů studentů veřejných vysokých škol
MŠMT
2003

Rektorát: Oddělení zahraničních styků (9035)

Studentské mobility jako významný prvek vysokoškolského vzdělání
MŠMT
2003

Rektorát: Oddělení zahraničních styků (9035)

Studentské mobility jako významný prvek vysokoškolského vzdělávání - Free Movers
MŠMT
2003

Rektorát: Oddělení zahraničních styků (9035)