Ing. Petra Olšová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Management v obecní samosprávě a občanská participace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)