Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D.

Projekty řešitele:

Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2021 - 2023

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2018 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Reakce mezinárodního společenství na aktuální výzvy destabilizace bezpečnostního prostředí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Prevence konfliktů jako cesta k zajištění bezpečnosti?
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vnitřní a vnější aspekty bezpečnosti Evropské unie
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)
2007 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)