Ing. Jana Peterková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Veřejná diplomacie a její význam pro postavení státu v mezinárodním společenství
2007 - 2008
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)