Ing. Jana Peterková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Veřejná diplomacie a její význam pro postavení státu v mezinárodním společenství
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)
2007 - 2008

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)