Ing. Lucie Staroňová

Projekty řešitele:

Bariéry využívání prostředků EU v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)