Ing. Lucie Staroňová

Projekty řešitele:

Bariéry využívání prostředků EU v ČR
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)