PhDr. Lenka Slunečková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Výzkum zvládnutí slovosledu u studentů odborného anglického jazyka
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2010

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra anglického jazyka (2020)