prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

Projekty řešitele:

Determinismus, path-dependence a měnová politika v postkeynesovské ekonomii.
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)