prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

Projekty řešitele:

Determinismus, path-dependence a měnová politika v postkeynesovské ekonomii.
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Administrativa-SV-F5
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2022

Národohospodářská fakulta: Národohospodářská fakulta (5000)