Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.

Projekty řešitele:

Ropné zásoby v subsaharské Africe a jejich vliv na utváření světové politiky
2009
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)