Ing. Anna Borgström Korba, Ph.D.

Projekty řešitele:

Současné postavení Afriky ve světovém hospodářství
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)