Ing. Anna Borgström Korba, Ph.D.

Projekty řešitele:

Současné postavení Afriky ve světovém hospodářství
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)