prof. Ing. Pavel Pelikán, CSc.

Projekty řešitele:

Proč ekonomiky selhávají - Úvod do institucionální, behaviorální a evoluční politické ekonomie
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Základy evoluční politické ekonomie
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2010

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)