prof. Ing. Pavel Pelikán, CSc.

Projekty řešitele:

Proč ekonomiky selhávají - Úvod do institucionální, behaviorální a evoluční politické ekonomie
2016 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Základy evoluční politické ekonomie
2009 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)