Ing. Lenka Andrýsová

Projekty řešitele:

Občanská společnost - tradice a současnost: srovnávací studie USA a Rusko
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)