Ing. Lukáš Procházka

Projekty řešitele:

Inovační aktivity jako faktor úspěchu malých a středních podniků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)