Ing. Lukáš Procházka

Projekty řešitele:

Inovační aktivity jako faktor úspěchu malých a středních podniků
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)