Jana Roe, CPA

Projekty řešitele:

Analýza dopadů komunikačních problémů na kvalitu účetního výkaznictví
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)