Ing. Iveta Němečková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Firemní strategie na globalizovaných trzích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)