Ing. Iveta Němečková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Firemní strategie na globalizovaných trzích
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)