Ing. Martin Polák

Projekty řešitele:

Komparace vzdělávacích systémů v ČR a zahraničí v oblasti právního povědomí o hospodářských a majetkových trestných činech s ohledem na účetní a daňové aspekty
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)