Ing. František Kučera

Projekty řešitele:

Role byrokracie v procesu tranzice a konsolidace demokracie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra politologie (2040)