Ing. Zdeněk Šulc, Ph.D.

Projekty řešitele:

Hodnocení měr podobnosti pro nominální data
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)