doc. Ing. Alexander Klein, M.A., Ph.D.

Projekty řešitele:

Ekonomický rozvoj a prostorové nerovnosti: Poučení ze změn hospodářské geografie amerického zpracovatelského průmyslu, 1880-2000
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2017 - 2019

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)