Modelování optimální turistické destinace

Věda a výzkum

Doba řešení: 21. července 2008 - 30. září 2009
Řešitel: Ing. Martin Musil
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu veřejného sektoru (6130)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 120 000 Kč
Registrační číslo 40/08
Číslo zakázky: IG613018