Ing. Martin Musil

Projekty řešitele:

Návrh metodiky hodnocení politiky cestovního ruchu na regionální úrovni
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra managementu (6025)

Modelování optimální turistické destinace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra managementu veřejného sektoru (6130)

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra managementu veřejného sektoru (6130)