Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 16. července 2007 - 27. září 2008
Řešitel: Ing. Martin Musil
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu veřejného sektoru (6130)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 100 000 Kč
Registrační číslo 45/07
Číslo zakázky: IG613047

Projekty řešitele