Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.

Projekty řešitele:

Inovativní metody dodávky softwarových systémů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)