prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Projekty řešitele:

Marketingová podpora aktivit VŠE v Praze
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Působení významných zahraničních akademických pracovníků na VŠE v Praze
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Rozvoj mezinárodní spolupráce na VŠE v Praze
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Stipendijní program pro studenty navazujících magisterských programů z ekonomicky méně vyspělých zemí
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
Prorektor pro mezinárodní vztahy (9014)

Mezinárodní konkurenceschopnost českých podniků po vstupu do EU
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Připravenost českých podnikatelských subjektů na vstup do EU
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)