prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Projekty řešitele:

Mezinárodní konkurenceschopnost českých podniků po vstupu do EU
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Připravenost českých podnikatelských subjektů na vstup do EU
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)