prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.

Projekty řešitele:

Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza efektivnosti veřejných zakázek
2011 - 2013
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Vliv interakce dańových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování
2010 - 2011
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza objemu trhu "public procurement" v tranzitivních ekonomikách, jeho zobrazení v modelech a problém měření efektivnosti
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice
2004 - 2005
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Analýza vlivu transakčních nákladů na efektivnost realizace veřejných zakázek
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza efektivnosti mimorozpočtového financování veřejných výdaj. Programů
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)