prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.

Projekty řešitele:

Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2018 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Analýza efektivnosti veřejných zakázek
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2011 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Vliv interakce dańových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování
MPSV
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Analýza objemu trhu "public procurement" v tranzitivních ekonomikách, jeho zobrazení v modelech a problém měření efektivnosti
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice
MŽP
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)

Analýza vlivu transakčních nákladů na efektivnost realizace veřejných zakázek
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Analýza efektivnosti mimorozpočtového financování veřejných výdaj. Programů
FRVŠ
2002

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)