prof. Ing. Milan Malý, CSc.

Projekty řešitele:

Nová teorie správy (Corporate Governance) pro neziskový sektor a její aplikace na vybrané instituce v ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Analýza příčin selhání řízení a správy (Corporate Governance) českých podniků v období transformace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Testing of corporate social responsibility indicators in selected Czech and Austrian companies
AKTION (AKTION)
2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Studie EU - automobilový průmysl - UNIDO
UNIDO
2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Comparative Analysis of Corporate Social Responsibility in Austria and Czech Republik
AKTION (AKTION)
2002 - 2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Empirická etapa srovnávací analýzy řízení a správy společností v rakousku a ČR
AKTION (AKTION)
2001

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Srovnávací analýza řízení a správy společností v Rakousku a České republice
AKTION (AKTION)
2000 - 2001

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Interkultureller Vergleich des Führungsverhaltens österreichischer und tschechischer Manager sowie des Führungsnachwuchses
AKTION (AKTION)

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)