prof. Ing. Milan Malý, CSc.

Projekty řešitele:

Nová teorie správy (Corporate Governance) pro neziskový sektor a její aplikace na vybrané instituce v ČR
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Analýza příčin selhání řízení a správy (Corporate Governance) českých podniků v období transformace
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Testing of corporate social responsibility indicators in selected Czech and Austrian companies
2003
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Studie EU - automobilový průmysl - UNIDO
2003
Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Comparative Analysis of Corporate Social Responsibility in Austria and Czech Republik
2002 - 2003
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Empirická etapa srovnávací analýzy řízení a správy společností v rakousku a ČR
2001
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Srovnávací analýza řízení a správy společností v Rakousku a České republice
2000 - 2001
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Interkultureller Vergleich des Führungsverhaltens österreichischer und tschechischer Manager sowie des Führungsnachwuchses
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)