Ing. Ondřej Vozár

Projekty řešitele:

Metody pro výpočet rizika, spolehlivosti a pohotovosti složitých systémů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)