Ing. Lukáš Vacuška

Projekty řešitele:

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XIII. ročník)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie (XII. ročník)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra podnikového a evropského práva (2070)