Dr.phil. Aleksandr Shemetev, Doctor of Philosophy

Projekty řešitele:

Přístupy k národním / regionálním lockdown v rámci koronavirové krize a dopady na spotřebu obyvatel – komparativní analýza vybraných států a regionů USA a EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)