Ing. Michele Stasa

Projekty řešitele:

Sociální kapitál v rodinných firmách
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)