Mgr. Nicolas Say

Projekty řešitele:

Debiasing přehnaně sebevědomých intuitivních predikcí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)