Ing. Štěpán Molitor

Projekty řešitele:

Alternativní přístup ke krizovému managementu – reaktivní krizový management a systémová dynamika
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Katedra exaktních metod (6110)