Ing. Petra Sofia Horňáková

Projekty řešitele:

Vliv strategií emoční regulace v prostředí digitálně zprostředkované komunikace na well-being pracovníků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)