prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.

Projekty řešitele:

Aplikace metod znalostního inženýrství při dobývání znalostí z databází
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Nové nástroje a teorie pro dobývání znalostí z databází
MŠMT - kontakt(AIP)
2007 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Dobývání znalostí z databází a expertní systémy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Nové metody a nástroje pro dobývání znalostí z databází
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Využití metod znalostního inženýrství pro aplikace a rozvoj systému LISp-Miner
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Rozvoj systému LISp-Miner pro dobývání znalostí z databází
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Data Mining and Decision Support for Business Competitiveness: A European Virtual Enterprise
5RP IST
2000 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Využití systému TOPIC ve výuce na VŠE
FRVŠ

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)