prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.

Projekty řešitele:

Rozvoj systému LISp-Miner
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Aplikace metod znalostního inženýrství při dobývání znalostí z databází
2008 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Nové nástroje a teorie pro dobývání znalostí z databází
2007 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Dobývání znalostí z databází a expertní systémy
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Nové metody a nástroje pro dobývání znalostí z databází
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Využití metod znalostního inženýrství pro aplikace a rozvoj systému LISp-Miner
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Rozvoj systému LISp-Miner pro dobývání znalostí z databází
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Data Mining and Decision Support for Business Competitiveness: A European Virtual Enterprise
2000 - 2006
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program - technologie informační společnosti

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Využití systému TOPIC ve výuce na VŠE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)