doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

Projekty řešitele:

KP-Lab: Developing Knowledge Practices - Laboratory
2006 - 2010
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

M-CAST: Multilingual Content Aggregation Systém based on TRUST Search Engine
2005 - 2006
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Rozvoj služeb Knihovny VŠE pro podporu virtuálního vzdělávání na VŠE
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Informační zdroje ekonomických informací: on-line výukové prostředí ve WWW
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

CASLIN: Souborný katalog ČR. Projekt sdílení záznamů a naplňování Souborného katalogu ČR.
1999 - 2000
Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Databáze "Publikační činnosti pracovníků VŠE"
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Možnosti širší integrace databáze PCVSE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Příprava pracovníků VŠ knihoven ČR pro práci v počítačových sítích
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)

Výchova uživatelů nových technologií zpřístupňování informací v Knihovně VŠE - CIKS
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)