doc. Ing Květoslava Remtová, CSc.

Projekty řešitele:

Inovace předmětu ekologie - využívání prevenčních postupů
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Využití metody hodnocení životního cyklu výrobku (LCA) v ČR
2000 - 2001
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Analýza nových nástrojů výrobkově orientované politiky životního prostředí využívaných podnikovou sférou v rozvinutých zemích.
1999 - 2000
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)