doc. Ing Květoslava Remtová, CSc.

Projekty řešitele:

Inovace předmětu ekologie - využívání prevenčních postupů
FRVŠ
2002

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Využití metody hodnocení životního cyklu výrobku (LCA) v ČR
MŽP
2000 - 2001

Národohospodářská fakulta: katedra životního prostředí (5090)

Analýza nových nástrojů výrobkově orientované politiky životního prostředí využívaných podnikovou sférou v rozvinutých zemích.
MŽP
1999 - 2000

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)