Mgr. Ing. Miroslav Malec

Projekty řešitele:

Zateplení části obvodového pláště areálu FM VŠE č.p. 1117/II v Jindřichově Hradci
2013
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Program: OP ŽP

Výzva: Výzva č. 16 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Multimediální studovna knihovny FM VŠE v Jindřichově Hradci
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Fakulta managementu (6000)