prof. Ing. Vratislav Izák, CSc.

Projekty řešitele:

Soukromý a veřejný dluh - analýza bilančních rozvah ekonomických sektorů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2014 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Fiskální zadluženost a reálná ekonomika (sektorový přístup)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Kvalita veřejných financí a funkční klasifikace výdajů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Veřejné výdaje v postsocialistických státech Evropské unie
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Udržitelnost veřejných financí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Makroekonomické aspekty fiskální stabilizace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Deficity veřejných rozpočtů a možnost vzniku finančních krizí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Centrum pro finanční a účetní studie (1090)