prof. Ing. Vratislav Izák, CSc.

Projekty řešitele:

Soukromý a veřejný dluh - analýza bilančních rozvah ekonomických sektorů
2014 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Fiskální zadluženost a reálná ekonomika (sektorový přístup)
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Kvalita veřejných financí a funkční klasifikace výdajů
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Veřejné výdaje v postsocialistických státech Evropské unie
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Udržitelnost veřejných financí
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Makroekonomické aspekty fiskální stabilizace
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)

Deficity veřejných rozpočtů a možnost vzniku finančních krizí
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Centrum pro finanční a účetní studie (1090)