doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Regionální rozměr komunikace předsednictví (CZ PRES 2022) a spolupráce se školami
2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Předsednické trio v Radě EU: co lze očekávat od našich partnerů?
2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022
2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022: příprava, klíčové agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení
2020 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Mezinárodní kontext současné české sankční politiky
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vnitřní a vnější aspekty bezpečnosti Evropské unie
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)