Ing. Jiří Rotschedl

Projekty řešitele:

Poruchy osobnosti jako rizikové faktory chudoby - případová studie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)