doc. Niclas Berggren, Ph.D.

Projekty řešitele:

Kulturní zázemí, výsledky na trhu práce a výkon firem
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2022 - 2024

Národohospodářská fakulta: Katedra ekonomie (5060)

Základ pro úspěšnou integraci - podloženo ekonomií kultury
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2022

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Důvěra, tolerance a náboženství - nový pohled na kulturní základy a efekty tržní ekonomiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2016 - 2018

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)