doc. Niclas Berggren, Ph.D.

Projekty řešitele:

Kulturní zázemí, výsledky na trhu práce a výkon firem
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Základ pro úspěšnou integraci - podloženo ekonomií kultury
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Důvěra, tolerance a náboženství - nový pohled na kulturní základy a efekty tržní ekonomiky
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)