Akutní stresová zátěž v profesi vysokoškolského učitele

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. února 2024 - 31. prosince 2024
Řešitel: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Smluvní výzkum
Celkový rozpočet:
Registrační číslo Smluvní výzkum SM KDEP
Číslo zakázky: DČ103014 *

Projekty řešitele